0

Уважаеми колеги,

Във връзка с кризата в Украйна и непрестанно увеличаващия се брой на бежанци в РК постъпиха въпроси относно възможността на колеги завършили там да практикуват регулирана медицинска професия – зъботехник в Република България. Управителният съвет на РК София, проведе спешни разговори с Министерството на Здравеопазването и получихме следното становище:

СТАНОВИЩЕ НА МЗ

Към настоящият момент няма предприето нормативни промени, които да са в полза на по-бързото признаване на професионалната квалификация по медицински професии за гражданите на Украйна. Поради факта, че Украйна не е държава-членка на Европейския съюз и не е в Европейското икономическо пространство дипломите на завършилите там не могат да се признаят веднага. Налага се да се изпълнят следните две стъпки: 1. Полагане на изпит за владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденци за упражняване на медицинска професия в Република България. Документите се подават в МОН. 2. Подаване на заявление съгласно Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава .Това е административна услуга 986 извършвана от МЗ.(https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/meditsinski-kvalifikatsii/dopuskane-do-izpit-priznavane-na-profesionalna-kvalifikatsiya/)

Получихме уверение от компетентните органи, че при правилно набавени и представени документи, процедурата по разглеждането им ще бъде максимално кратка. УС на РК София ще съдейства при нужда.

https://sofia.baz.bg/wp-content/uploads/2022/05/Pismo-MZ-za-U.pdf

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *