0

Уважаеми колеги,

На основание чл.13, ал.1, т.1 и 2, от Устава на РК София, Управителният съвет на колегията свиква Общо събрание, което ще се проведе на 4 ноември 2022 г. от 16 ч. в зала „Мадрид“ на хотел Метрополитън.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред :

1. Регистрация на делегатите

2. Отчет за работата на управителния съвет

3. Отчет на контролната комисия

4. Отчетн а комисията по професионална етика.

5. Избор на председател заместник-председател и секретар на УС, както и председатели на контролната комисия, и на комисията по професионална етика

6. Избор на членове на управителния съвет на контролната комисия и на комисията по професионална етика

7. Избор на делегати за втория редовен конгрес на БАЗ

Съгласно Правилника за провеждане на избор на делегати за ОС, Протоколи за избор на делегати се приемат до пет дена преди обявената дата за провеждане на събранието, съответно до 29 октомври.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *