Уважаеми колеги,

Насроченото за 22.04.2023 г. Отчетно,-изборно Общо събрание, се ОТМЕНЯ!!!!

Причини:
Общ брой членове на РК София – 584
Редовни – 160 (към 31.03.2023 – по извлечение и изпратилите мейл или съобщение във Viber след 31.03.2033 за платен чл. внос)..
За да има представителност ОС, ТРЯБВА да имаме 54 делегати, НО към днешна дата няма подаден НИТО ЕДИН протокол!
Съществуват само 10 делегати по право от сега действащия УС.

Събранието се отлага с месец, по причина – липса на делегати, а точната дата ще бъде съобщена в последствие.