Общото събрание насрочено за 22.04.2023 г. се отменя

Уважаеми колеги, Насроченото за 22.04.2023 г. Отчетно,-изборно Общо събрание, се ОТМЕНЯ!!!! Причини:Общ брой членове на РК София - 584Редовни - 160 (към 31.03.2023 - по извлечение и изпратилите мейл или съобщение във Viber след 31.03.2033 за платен чл. внос)..За да има представителност ОС, ТРЯБВА да имаме 54 делегати, НО към днешна дата няма подаден НИТО ЕДИН протокол!Съществуват само 10 делегати по право от сега действащия УС. Събранието се отлага с месец, по причина - липса на делегати, а точната дата ще бъде съобщена в последствие.


Общо събрание на РК София

Уважаеми колеги,           На основание чл.13, ал.1, т.1 и 2, от Устава на РК София, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23 февруари 2023 г. от 16 ч. в зала „София“ на хотел Метрополитън. Събранието ще се проведе при следния дневен ред : 1. Регистрация на делегатите. 2. Отчет за работата на управителния съвет, контролната комисия и комисията по професионална етика. 3. Избор на председател, заместник-председател и секретар на УС, на председатели на КК, и на КПЕ на РК, както и избор на членове на управителния съвет, на КК, и на КПЕ на РК. 4. Избор на делегати за Конгрес на БАЗ. 5. Разни. Съгласно Правилника за провеждане на избор на делегати за ОС, Протоколи за избор на делегати се приемат до пет дена преди обявената дата за провеждане на събранието, съответно до 17 февруари 2023 г. Свикване на ОС София 23.02.2023 Събранието се отлага за 22.04.2023 г. при съшите условия.
„Хайде да си поговорим“ и месец Ноември

Здравейте колеги,Продължаваме срещите „Хайде да си поговорим…:Ето предварителна програма за месец ноември: 05.11. от 10.00 ч.Нещо малко по-артистично „Зъботехника и сцена“Ще си поговорим за зъби с артисти, след което Емил Стоев ще представи откъс своя моноспектакъл „Дърво без корен“ по мотиви от разкази на Н.Хайтов.06.11. от 10.00 ч.Да поговорим за ZrO2 - индикации и контра-индикации с Димитър Панчев.12.11. от 10.00 ч.Работа с артикулатори и Лицеви дъги, разговор с Димитър Панчев.19.11. от 14.00 ч.Темата на Илия Донев ще бъде:“ Професионалното развитие и израстване на зъботехника, важен фактор за бъдещата реализация“. Очакваме ви на познатия адрес ул. Бачо Киро №39


Регистрация на СМТЛ

Поради зачестилите питания от колеги, какви са стъпките за регистрация на зъботехническа лаборатория, се опитах да събера стъпките, които трябва да се предприемат. Регистрация на СМТЛ Моля, който открие по-различна стъпка или пропуск в статията, да ми пише за да допълним/оправим. Надявам се да съм полезен Георги Дулев


Общо събрание на РК София

Уважаеми колеги, На основание чл.13, ал.1, т.1 и 2, от Устава на РК София, Управителният съвет на колегията свиква Общо събрание, което ще се проведе на 4 ноември 2022 г. от 16 ч. в зала „Мадрид“ на хотел Метрополитън. Събранието ще се проведе при следния дневен ред : 1. Регистрация на делегатите 2. Отчет за работата на управителния съвет 3. Отчет на контролната комисия 4. Отчетн а комисията по професионална етика. 5. Избор на председател заместник-председател и секретар на УС, както и председатели на контролната комисия, и на комисията по професионална етика 6. Избор на членове на управителния съвет на контролната комисия и на комисията по професионална етика 7. Избор на делегати за втория редовен конгрес на БАЗ Съгласно Правилника за провеждане на избор на делегати за ОС, Протоколи за избор на делегати се приемат до пет дена преди обявената дата за провеждане на събранието, съответно до 29 октомври. ОБЩО СЪБРАНИЕ


Общо събрание на колегията

Уважаеми колеги, На основание чл.13, ал.1, т.1 и 2, от Устава на РК София, Управителният съвет на колегията свиква Общо събрание, което ще се проведе на 4 ноември 2022 г. Мястото ще бъде обявено допълнително след събиране на декларациите за избор на делегати за Общо събрание. От утре 08 октомври в офиса на колегията на адрес ул. „Бачо Киро“ № 49 ще има представител на УС, който ще приема декларациите. На 08 и 09 от 10 – 14 ч., а за периода от 10 – 14 от 17 до 18 ч/ Съгласно Правилника за провеждане на избор на делегати за ОС, Протоколи за избор на делегати се приемат до пет дена преди обявената дата за провеждане на събранието, съответно до 29 октомври. Уважаеми колеги, С цел улесняване на работата по проверка на протоколите и изготвянето на списъците, УС моли същите да бъдат представени до 15 октомври, което ще помогне и за уточняване на залата за провеждането на делегатското събрание. И няколко уточнения свързани с въпроси от колеги: 1. На Общо събрание на колегията може да присъства всеки член на колегията, както и да се изказва по важни за него въпроси. 2. Право на глас на Общо събрание имат само редовно избрани делегати. 3. Членовете на УС, КК и КПЕ са делегати по право на Общото събрание. 4. Събранието ще бъде отчетно-изборно и трябва да избере нов Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по професионална етика. 5. Събранието трябва да избере делегатите, които да представят София на Втория редовен конгрес на БАЗ. За всякакви други въпроси УС на колегията е на линия. ОБЩО СЪБРАНИЕ


Събрания за избор на делегати за ОС на колегията

Здравейте колеги,Както знаете, към настоящият момент в РК София не е проведено Общо събрание за избор на делегати за следващ Конгрес на БАЗ, същото трябва да бъде и отчетно – изборно за членове на органите на колегията.Изискванията на Закона (ЗСОМСААМСЗПФ) Чл. 25. (1и Устава на БАЗ определят квотата за Общо събрание да бъде един делегат на трима членове.Естеството на работата ни (трудното откъсване от работния процес), прави малко трудно събирането на около 200 колеги на събрание за излъчване на делегати от присъстващите. Обсъждайки този проблем и след консултации с юристи, а и със ръководството на СРК на БЗС, които имат същата квота за ОС, а са повече от 2000 членове, УС на РК София на свое заседание реши да ползва опита на СРК на БЗС и от днес 23.09.2022 г. стартира така наречените малки събрания за избор на делегати за ОС на колегията.Идеята е следната:Събират се трима членове на колегията и правят протокол за проведено събрание, на което излъчват един от тях за делегат на ОС.Протоколът може да бъде свален от тук:ПРОТОКОЛРазпечатани бланки за протоколи ще има и в офиса от утре.Протоколите се завеждат лично в офиса на регионалната колегия с входящ номер и дата. По изключение се приемат протоколи изпратени на електронна поща, ако те са подписани с електронен подпис от колегата, който го подава. Завеждането на протоколите в офиса ще става след 30.09.2022 г., когато ще бъде уточнено присъсвие на член на УС в офиса. Протоколи ще се събират до пет дена преди насрочената дата за провеждане на Общо събрание.Управителният съвет предлага да бъде проведено отчетно-изборно събрание за избор на органи на колегията и делегати за Втория редовен конгрес в последната седмица на месец октомври или първата седмица на ноември.Уважаеми колеги,Нека всеки от Вас да осмисли правилно позицията си и да прояви малко по-голяма инициативност и по-голяма отговорност. Случващото се в обществено политическото пространство се отразява и на нашият труд, и на нашите СМТЛ. От нас зависи да променим нещата в своя полза.Не е трудно всеки да отдели само малка част от времето си за общото благо. Може да звучи, като клиширана фраза, но е факт. Много колеги го направиха, но мисля, че можем много повече.Следващият Управителен съвет ще има още повече работа и отговорности, и се надявам да предложим, и изберем правилните кора, които да работят за повишаване на имиджа на съсловието, повишаване на сплотеността на колегията/Надявам се да се включат и много млади колеги, кото да имат свежи идеи и ентусиазъм за работа.Надявам се най-голямата регионална колегия да стане наистина най-голямата.Благодаря.ПППовече информация относно декларациите за избор на Делегати можете да получите от Правилника качен тук на сайта:ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОС


Хайде да си поговорим

Здравейте колеги,Както знаете през изминалия месец стартирахме идеята "Хайде да си поговорим за…". Равносметката е повече от добра. С много колеги се видяхме, пихме кафе и разговаряхме. Други се обадиха по телефона изразявайки съжаление, че в сезона на отпуските, не са в София за да могат да присъстват. Дадоха идеи, споделиха мнения и пожелаха успех. Имаме желание всичко това да продължи и през месец септември, а защо не и да стане целогодишно. Започнахме с рисуване на зъби, минахме през изключително интересна лекция за артикулатори, обсъдихме грешки при снемаемите ортодонтски апаратчета, поговорихме си за новите циркониеви материали и тяхното приложение за конкретни случаи, обсъдихме и грешки при работа с ортодонтските винтове.През този месец по молба на колеги ще повторим някой от интересните теми, като сме приготвили и нещо ново. Ще разговаряме за лицеви дъги, ще имаме възможност да се срещнем с психолог за някои от аспектите на практиката ни, колега рехабилитатор пък ще ни разкаже как бихме се справили с някой от проблемите свързани с позата при работата и как по ергономично да оптимизираме работния процес.След кратка пауза този и следващия уикенд, очаквайте скоро конкретните дати и теми.


Showing 1-10 of 29 results