Уважаеми колеги, както вече знаете с Решение с Изх. №: 185/20.07.2021 г., бе взето Решение от УС на БАЗ за свикване на Извънреден конгрес на БАЗ на 3-4.09.2021 г., в гр. София, със следните мотиви:

1. Оставките на членове на Управителния съвет и наложителната смяна на член на Управителния съвет срещу когото се водят процесуални действия.

2. Наличието на спорни или неработещи текстове в сега действащия Устав, както и необходимостта от промени в Устава наложени от промени в ЗСОМСААМСЗПФ.

3. Необходимост от приемане на промени в Етичния кодекс на организацията.

4. Необходимост от приемане Националната стратегия на БАЗ.

5. Приемане на други правила и норми, които са единствено от компетентността на Конгреса на БАЗ.

Решаването на всички тези въпроси са единствено в правомощията на Конгреса на БАЗ.

Друга причина за свикване на Извънреден конгрес на БАЗ са все повечето индикации от страна на държавните органи за бъдеща „четвърта вълна“ и евентуален „локдаун“ в страната.

Ето линк с проектодокуметите, които ви представих на предишното събрание:

https://baz.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

Към настоящият момент са постъпили над 20 предложения, които заедно с очакваните нови, ще бъдат систематизирани и предадени на юристите.

Надяваме се повече колеги са се включат с предложения!

Уважаеми колеги,

на свое заседание проведено на 02.08.2021 г. Управителният съвет на РК на БАЗ – София реши да свика Общо събрание на Регионалната колегия на 02.09.2021 г. от 18 часа в зала „София“ на хотел „Метрополитън“. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Избиране на делегати за Извънредния конгрес на БАЗ на мястото на делегатите по право.

2. Обсъждане на проектодокументите за Конгреса.

3.Разни.

Comments are disabled