Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – София е учредена на 27. Февруари. 2019 г. след излизането на поправките в ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ на събрание организирано и ръководено от СРЗИ.

Офис

Регионалната колегия на БАЗ – София (Колегията) е юридическо лице, регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България, съгласно Чл. 23. ал.1 от ЗСОМСААМСЗПФ).

Колегията упражнява своята дейност на територията определена в Приложение към чл. 23, ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ, а именно София – столична с райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Кремиковци, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

Всички зъботехници, които упражняват професията си на територията на колегията, задължително членуват в колегията, а тези, които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

Към настоящия момент в колегията членуват 512 редовни зъботехника.

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали
ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за
отчетната 2021г.,

Банкова сметка на Регионална колегия София:
BG38BPBI79421023191001
Юробанк България АД
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – София
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Бачо Киро“ 39, ет. 2, София 1202

Технически секретар

+359 876 068 660

Регионален председател

+359 892 799 943

Имейл

office-sofia@baz.bg

Галерия

Новини

Структура

РК София

Георги Дулев

Председател

 • Заместник председател Ивайло Цинцарски

  Секретар Димитър Панчев

  Членове:

  1. Мариян Маринов
  2. Миглена Данова
  3. Минко Данчев
  4. Росен Тренчев
 • Контролна комисия:

  Председател  Иван Иваннов

  Членове:

  1. Емилия Иванова
  2. Александър Савов

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател Калина Кинова

  Членове:

  1. Стефан Чавдаров
  2. Любомир Петров
  3. Илиана Йончева
  4. Ива Николова

Обучения и курсове

Зала за обучения

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-sofia@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 892 799 943

Полезни връзки