Уважаеми колеги, на 28.02.2022 г. в зала „София“ на „Метрополитън Хотел София“ на адрес: бул. Цариградско шосе 64, се проведе Събрание на членовете на РК – София . Събранието беше свикано на основание на чл. 22. (3) от Устава на БАЗ с решение с изх. № 217/28.01.2022. на заседание на УС на РК София.., при предварително обявен дневен ред:

          1. Кратък отчет за дейността на РК на БАЗ – София.

          2. Обсъждане на Стратегията за развитие на БАЗ приета на ИК на БАЗ.

          3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на РК на БАЗ – София, след промените настъпили в ЗСОМСААМСЗПФ и Устава на БАЗ.

          4. Разни.

Повече може да прочетете в ПРОТОКОЛА

Comments are disabled