Уважаеми колеги,

          На основание чл.13, ал.1, т.1 и 2, от Устава на РК София, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 23 февруари 2023 г. от 16 ч. в зала „София“ на хотел Метрополитън.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред :

1. Регистрация на делегатите.

2. Отчет за работата на управителния съвет, контролната комисия и комисията по професионална етика.

3. Избор на председател, заместник-председател и секретар на УС, на председатели на КК, и на КПЕ на РК, както и избор на членове на управителния съвет, на КК, и на КПЕ на РК.

4. Избор на делегати за Конгрес на БАЗ.

5. Разни.

Съгласно Правилника за провеждане на избор на делегати за ОС, Протоколи за избор на делегати се приемат до пет дена преди обявената дата за провеждане на събранието, съответно до 17 февруари 2023 г.

Свикване на ОС София 23.02.2023

Събранието се отлага за 22.04.2023 г. при съшите условия.